Պատրաստութեան ընթացքի մէջ է։

Գավառի ֆենոմենոլոգիան

Գրախօսականներ՝

ԿԱՄ 8, 2020/2
Թերեւս իբրեւ ամփոփում Գրիգոր Սարգսեանի մտորումների, որ արտայայտուել էին արձակ ստեղծագործութիւններում, ակնարկներում, գրախօսութիւններում: Առաւելապէս սոցիալ-քաղաքական ուղղուածութիւն ունեցող այս աշխատութիւնն առաջին հերթին աչքի է ընկնում հատու խօսքով, խոհա-փիլիսոփայական յագեցուածութեամբ եւ ինքնուրոյն մտածելու խիզախումով:

Այլ գրախօսուած գիրքեր՝